Η εταιρεία ΣΤΕΓΑΝΩΣΙΣ ΟΕ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τη μόνωση της ταράτσας σας. Ρωτήστε μας και προμηθευτείτε από εμάς τα κατάλληλα στεγανοποιητικά προϊόντα για το δικό σας έργο.

Επωνυμία: STEGANOSIS
Έδρα: Ιερού Λόχου 9 και Βυζαντίου 11, Μαρούσι, 15124
Τηλέφωνο: 210 6100508