Tα + και τα – των εναλλακτικών λύσεων στεγάνωσης.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές περιπτώσεις χώρων που χρειάζονται στεγάνωση. Όπως υπάρχουν και πολλές διαφορετικές λύσεις στεγάνωσης.

Καθεμία από αυτές έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ανάλογα με την περίπτωση και το πρόβλημα που έχει παρουσιαστεί.

Παρόλα αυτά, τα επαλειφόμενα στεγανοποιητικά σιλανικών έχουν ένα βασικό πλεονέκτημα έναντι όλων: την αξιοπιστία και τη μεγάλη ανθεκτικότητα στον χρόνο.

Μάθετε ποια λύση στεγάνωσης είναι κατάλληλη για εσάς ΕΔΩ.

 

Ασφαλτόπανα

      Συν

 • Μεγάλος χρόνος ζωής (10 -20 χρόνια) εφόσον προστατευθούν επαρκώς από την ακτινοβολία UV.
 • Διαθέτουν πιστοποίηση.

    Πλην

 • Η εφαρμογή γίνεται μόνο από εξειδικευμένα συνεργεία, γεγονός το οποίο ανεβάζει το κόστος.
 • Σε περίπτωση αστοχίας ή διαρροής, καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η τοπική επισκευή. Απαιτείται ολική αφαίρεση της υφιστάμενης μόνωσης και επανατοποθέτηση.
 • Είναι δύσκολη η τοποθέτησή τους σε ταράτσες με πολλά εμπόδια (ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά πάνελ, κλιματιστικές μονάδες, κεραίες, κ.λπ.), αυξάνοντας τον αριθμό των ενώσεων και τον κίνδυνο αστοχίας.
 

Επαλειφόμενα στεγανοποιητικά νερού

(ακρυλικά & υβριδικά μονωτικά πολυουρεθάνης)

      Συν

 • Τοποθετούνται εύκολα, από οποιονδήποτε.
 • Είναι φιλικά κατά την χρήση (σύστημα νερού) – εύκολος καθαρισμός χεριών και εργαλείων.
 • Έχουν χαμηλό κόστος

    Πλην

 • Δε διαθέτουν πιστοποίηση.
 • Έχουν μικρή αναμενόμενη διάρκεια ζωής (1 έως 5 χρόνια) και χρειάζονται τακτική επανατοποθέτηση.
 • Δεν αντέχουν στα λιμνάζοντα νερά και «ξεφλουδίζουν». Παρουσιάζουν υψηλή προσρόφηση νερού (15 -18%).
 • Είναι πλαστο-ελαστικά με μικρή ικανότητα επαναφοράς (<60%), με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αντέξουν τους αλλεπάλληλους κύκλους συστολής και διαστολής που δημιουργούνται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές.
 • Στεγνώνουν με την εξάτμιση του νερού που περιέχουν, οπότε δεν μπορούν να εφαρμοστούν σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας.
 • Χάνουν την ελαστικότητά τους σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από τους -5˚C.
 

Επαλειφόμενα στεγανοποιητικά πολυουρεθάνης 100%

      Συν

 • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής που, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να υπερβεί και τα 25 χρόνια βάσει πιστοποίησης*.
 • Έχουν μεγάλη αντοχή στα λιμνάζοντα νερά, παρουσιάζουν χαμηλή προσρόφηση νερού (3%) και, άρα, δεν «ξεφλουδίζουν».
 • Μπορούν να εφαρμοστούν και από μη ειδικευμένους χρήστες (με την προϋπόθεση της προσεκτικής τήρησης των οδηγιών που προτείνει ο κατασκευαστής).
 • Διαθέτουν αντοχή και διατηρούν της ελαστικότητά τους στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος θερμοκρασιών από -40˚C έως +90 ˚C.
 • Στεγνώνουν με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα, οπότε μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής υγρασίας.
 • Διαθέτουν μεγάλη ελαστικότητα και επαναφορά (>70%), με αποτέλεσμα να αντέχουν τους αλλεπάλληλους κύκλους συστολής και διαστολής που δημιουργούνται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές.
 • Δημιουργούν μία μονολιθική μεμβράνη χωρίς αρμούς, η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. Έτσι, ακόμα και εάν τραυματιστεί ή τρυπηθεί σημειακά, το νερό δεν εξαπλώνεται σε όλη την επιφάνεια του υποστρώματος και η μεμβράνη μπορεί εύκολα να επισκευαστεί μόνο τοπικά.
 • Παρουσιάζουν υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας (για το προϊόν σε λευκή απόχρωση) και σημαντική μείωση της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους των κατασκευών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Είναι ατμοπερατά και δε δημιουργούν συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό μέρος των κατασκευών. 

*Για τη μακρόχρονη αντοχή απαιτείται η επικάλυψη της μεμβράνης με ειδικά topcoats.

    Πλην

 • Αλλοιώνονται σταδιακά από την ακτινοβολία UV του ήλιου (κιτρινίζουν και παθαίνουν κιμωλίωση). Για τη μακρόχρονη αντοχή απαιτείται πρόσθετη επικάλυψη με ειδικά topcoats.
 • Κατά το στέγνωμά τους, παράγουν διοξείδιο του άνθρακα το οποίο είναι δυνατόν να εγκλωβιστεί στη μάζα της μεμβράνης αδυνατίζοντάς την. Γι’ αυτό, επιβάλλεται να εφαρμόζονται σε λεπτές αλλεπάλληλες στρώσεις (μέχρι 0,5–0,6 kg/m2 ανά στρώση).
 • Θέλουν στεγνά υποστρώματα κατά την εφαρμογή τους.
 • Δεν μπορούν να εφαρμοστούν απευθείας σε ευπαθή υποστρώματα (μονωτικά φύλλα, ασφαλτικά μονωτικά), λόγω του διαλύτη που περιέχουν.
 

Επαλειφόμενα στεγανοποιητικά σιλανικών ρητινών

LASTOFLEX

      Συν

 • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής που υπερβαίνει τα 25 χρόνια βάσει πιστοποίησης.
 • Παρουσιάζουν απόλυτη αντοχή στην ακτινοβολία UV. Δεν απαιτούν τη χρήση πρόσθετων top coats για την αύξηση της διάρκειας ζωής. Δεν κιμωλιώνονται και δεν κιτρινίζουν.
 • Έχουν μεγάλη αντοχή στα λιμνάζοντα νερά, μηδενική προσρόφηση νερού και, άρα, δεν «ξεφλουδίζουν».
 • Μπορούν να εφαρμοστούν και από μη ειδικευμένους χρήστες (με την προϋπόθεση της προσεκτικής τήρησης των οδηγιών που προτείνει ο κατασκευαστής).
 • Διαθέτουν αντοχή και διατηρούν την ελαστικότητά τους στο μεγαλύτερο δυνατό εύρος θερμοκρασιών από -40 ˚C έως +100˚C.
 • Στεγνώνουν με την υγρασία του ατμοσφαιρικού αέρα, οπότε μπορούν να εφαρμοστούν ακόμα και σε συνθήκες χαμηλής θερμοκρασίας και υψηλής ατμοσφαιρικής υγρασίας.
 • Διαθέτουν μεγάλη ελαστικότητα και επαναφορά (>70%), με αποτέλεσμα να αντέχουν τους αλλεπάλληλους κύκλους συστολής και διαστολής που δημιουργούνται από τις θερμοκρασιακές μεταβολές.
 • Δημιουργούν μία μονολιθική μεμβράνη χωρίς αρμούς η οποία είναι 100% κολλητή στο υπόστρωμα. Έτσι, ακόμα και εάν τραυματιστεί ή τρυπηθεί σημειακά, το νερό δεν εξαπλώνεται σε όλη την επιφάνεια του υποστρώματος και η μεμβράνη μπορεί εύκολα να επισκευαστεί μόνο τοπικά.
 • Παρουσιάζουν υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας (για το προϊόν σε λευκή απόχρωση) και σημαντική μείωση της θερμοκρασίας στους εσωτερικούς χώρους των κατασκευών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
 • Είναι ατμοπερατά και δε δημιουργούν συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό μέρος των κατασκευών.
 • Μπορούν να εφαρμοστούν και σε ευπαθή υποστρώματα (ασφαλτικά μονωτικά, φύλλα πολυστερίνης).
 • Μπορούν να εφαρμοστούν σε μεγάλα πάχη, ακόμα και με ένα μόνο χέρι.

    Πλην

 • Δεν είναι κατάλληλα για εφαρμογές όπου απαιτείται η κάλυψή τους με άλλα οικοδομικά υλικά. Είναι σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται μόνο ως τελικές μεμβράνες.
 • Εχουν υψηλότερο κόστος σε σχέση με τα υπόλοιπα επαλειφόμενα στεγανοποιητικά.