Γιατί να προτιμήσετε LASTOFLEX

Η LASTOFLEX είναι μια πλήρης σειρά επαλειφόμενων μονωτικών, από την ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ, την εταιρεία που μετράει σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας στη στεγανοποίηση. Τα επαλειφόμενα μονωτικά LASTOFLEX παρέχουν μόνιμη λύση στη στεγανοποίηση του χώρου σας, καθώς υπερβαίνουν τα 25* έτη αναμενόμενης διάρκειας ζωής βάσει πιστοποίησης.

Η LASTOFLEX είναι μια πλήρης σειρά επαλειφόμενων μονωτικών, από την ΕΛΑΣΤΟΤΕΤ, την εταιρεία που μετράει σχεδόν 50 χρόνια εμπειρίας στη στεγανοποίηση. Τα επαλειφόμενα μονωτικά LASTOFLEX παρέχουν μόνιμη λύση στη στεγανοποίηση του χώρου σας, καθώς υπερβαίνουν τα 25* έτη αναμενόμενης διάρκειας ζωής βάσει πιστοποίησης.